Atasözleri

Abrulun onunda ya on horum ot, ya öküzün gönünü kurut! (Bölge ağızl. I-25)

 

Acamı öküz boyunduruk gırar. (Kastamonu)

 

Acemi üçüz brondugı kırar. (Makedonya – Mamuşa)

 

Acemi öküzü yedeğe alırlar. (I-26)

Adam öküz derdinde, gelin sakız derdinde www.ilksan.gov.tr/fikir.asp

Ahırdan çıkan (yetişen) öküze tosun derler. ( Bölge ağızl. II-21)

 

Akıllı öküzden ahmak at iyidir. (Kazak-29)

 

Al öküz saman istiyer, Garı da tuman istiyer. http://www.geocities.com/harikasozler/

Anasına bak danasını al. http://www.geocities.com/harikasozler/

Arık öküze bıçak çalınmaz  http://ispartagez.kolayweb.com/deyu3.html

 

             Arıya verdim uçuvedi, kömüşe verdim sıçıvedi (Hasan Küçükyıldız)

 

At biniciyi, öküz koşucuyu bilir. (Kastamonu) (Erdoğdu-336)

 

Attan kalanı öküze dökerler.(II-26)

 

Bağlı it ürer, bağlı öküz süser. (Kazak-70)

 

Bak anasını, al danasını. (I-5 )

 

Baksını bayım bar deme, bukanı malım bar deme (Kazak 72)

 

Baktın Martın dokuzu, sal çayıra öküzü. (I-5 )

 

Batmış kağnıyı koca öküz çıkarır. (I-61)

 

Bazen teker döner, bazen dingil (I-61)

 

Benim gönlüm öküz ile danada, senin gönlün rastık ile kınada. www.solakoglu.com.tr/kirsehir/atasozleri.htm

 

Bir dana bir ahırı (nahırı) bekler (pisler, bozar.) (I-65)

 

Bir götü boklu dana, bir dam sığırı boklamış. (I-65)

 

Bir meşeden okluk da çıkar, bokluk da. (I-67)

 

Bir ocaktan (oymaktan, kökten) okluk da çıkar bokluk da. (I-67)

 

Bir ötürekli dana bir sürüyü bok eder.(II-31)

 

Bir tırıklı dana bir hergeleyi bok eder.(II-31)

 

               Bir yıl nadassız kalan, iki yıl ekinsiz kalır. (I-6 )

 

Boğayı böğürten taşaktır. (I-69)

 

Boynuz öküze, semer eşeğe yük olmaz. (I-71)

 

Boynuz öküze yük olmaz. (I-71)

 

Boynuzu gözüne batmayan danayla vuruş.(II-31)

 

BOYU UZUN İÇİ BOŞ, GULAĞINDAN DUT, ÇİFTE GOŞ! (Kastamonu)

          KOCA KAFA İÇİ BOŞ TUT KULAĞINDAN ÇİFTE KOŞ (Büyükkaya)

 

Boyunduruğu görünce öküz canlanır.(II-32)

 

Boyunduruğu koca öküz çeker. (I-71)

 

Boyunduruğunu görünce öküz canlanır. http://www.geocities.com/harikasozler/

 

Buzağı çalan, öküzü de çalar. (Kazak 103)

 

Büyük öküz ölmeden yeri belli olmaz.(I-74)

 

Büyük öküz yan bakmasa küçük öküz zelve kırmaz.(Öcal Oğuz-Yozgat)

 

Cahil yiğitten uysal öküz üstündür. (Kazak 104)

 

Cehennemde bin öküz bir kuruşa, Cennette bir öküz bin kuruşa (II-33)

 

Çabalayan öküz çifte çok gider. (I-77, II-33)

 

Çatılı öküzün arasına girme! (I-7)

 

Çatılı öküzün arasına girilmez. (II-34)

 

Çiftçi isen nadası üçle, koyuncu isen ağılda kışla! (I-79)

 

Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır. (I-79)

 

Çoban bir kilo kıl, reçber bir kağnı saman yer. (I-80)

 

Dağda öküz, düğünde kız seçilmez. (I-84)

 

Dana anayı bulur. http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm

 

Dana biçikten artar, para buçuktan artar. (I-86)

 

Dana boku sıva tutmaz. (I-86)

 

Dana büyür ama çulu büyümez. http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm

 

Dana ne kadar büyüse, gene anasını emer. (I-86)

 

Dana yediği taşı bilir. http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm

 

Dananın oynaması kazıktan. (I-86)

 

Danayı çok alan öküzü dahi uğurlar. (Danayı çalan öküzü de uğrular?) http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm 

 

Dar yerde harman olmaz. (I-86)

 

Dedikodu öküzü de öldürür. (Kazak 131)

 

Dek duran danayı canavar yemez.(II-37)http://www.geocities.com/harikasozler/

Deli öküzün koşumu iyi olur. (Numan) 

Dere kenarından tarla, hocadan kız, Gürcüden öküz alma. http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm

 

Deve gözünü süzer, boğa yularını koparır. (Kazak 153)

 

Durgun öküzün ıslık canına minnet. (I-99)

 

Düğe göz eylemese, boğa sıçramaz. (I-102)

 

Düğen öküzünün ağzı tutulmaz. (I-99)

 

Dünya öküzün boynuzunda (dönüyor.) (Kastamonu)

 

Düşen öküze bıçak çeken çok olur. (I-101)

 

Düven süren öküzün ağzı boş durmaz., (I-102)

 

             Edersen nadas, ekmeğin olur has. (I-103)

 Er adamı otuz iki dişiyle değil, otuz iki işiyle sever    http://www.geocities.com/harikasozler/

Ek tohumun arısını, bitmezse bitmesin, Koş öküzün irisini çekmezse çekmesin. (I-105)

Elin köpeğini mankurlayanın mankur elinde kalır.(Trabzon Maçka) (Mankur=Boyunduruk) (II-44)

 

Erkek atın kişnemesi öküzün sayesindedir. (I-113)

 

Eser eser yağmazsa, sat öküzü çavdar al. Eser eser yağarsa, sat çavdarı öküz al. (I-114)

 

Ev danası ev danasından korkmaz. (I-11)

 

Ev danası öküz olmaz. (I-118, II-47)

 

Ev danasından öküz olmaz http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm

 

Evdeki buzağı öküz olmaz. (I-118) (inek olmaz) (II-47) Köy danasından öküz olmaz  www.aybastimiz.8k.com/folklor.htm

 

Evleği koca öküz katar (II-47)

 

Evleğin derinini (hendeğini) ihtiyar (yaşlı) öküz yapar.(II-47)

 

Ezrail’in danasını kurt yemez. (I-120)

 

Geçen kağnının gölgesi olmaz (II-49)

 

Gizli boğaya gelen aşikar doğar. (I-126)

 

Göçen halkın boğasını, yerli halkın danası korkutur. (I-189)

Harman dönen öküzün başı bağlanmaz.(Numan)

Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz. http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm

 

Hayvanı gösteren tımardır. (I-133)

 

Hayvanın iyisi otlukta, insanın iyisi kıtlıkta (I-133)http://www.geocities.com/harikasozler/

              Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? Eğer bütün hayvanlar kaybolup giderse insanoğlu büyük bir ruh yalnızlığı içinde ölecektir. Hayvanlara ne olduysa insanlara da aynısı olur. Her şey birbirine bağlıdır. Yerkürenin başına gelen, yerkürenin çocuklarının da başına gelecektir.(Kızılderili)  

Her öküz kendi çiftiyle koşulur. (I-136)

 

Hırsız evden olursa öküz (dana) bacadan çıkar.  (I-13 ) Hırsız evden olanda, öküz bacadan çıhar http://gezenek.8m.com/deyimler.htm

 

Hoha var öküz durdurur, Hoha var zelve kırdırır (I-139)

 

İki boğa vuruşsa, aralarında buzağı ölür. (Kazak 220)

 

İlıye iilik olsaydi, kara öküze biçak olmazdi.(Makedon 61)

 

İneğin öküz başlısı, tarlanın ufak taşlısı (makbul olur) (I-142)

 

İnek boynuzlu öküzde güç olmaz, öküz boynuzlu inekte süt olmaz (Kazak 225)

 

İnek doğurur, öküzün götü çıkar (Nevzat Torun/50/Yozgat-Akdağmadeni/Akçakuşlu)

 

İnek gibi süt vermeyen öküz gibi çift sürer. http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm

 

İnek öküze; “öğünü çabuk yi, çifte gideceksin” demiş, öküz de ineğe; “ sen çabuk yi, az sonra sağılacaksın” demiş. (Hayrunnisa Küçükyıldız)

 

İnek öldü hap kesildi,dana öldü hep kesildi (II-5) İnek öldü hap kesildi, dana öldi hep kesildi http://gezenek.8m.com/deyimler.htm

 

İnsan sözünden, öküz buynuzundan tutulur. www.ahiskali.com/kultur/atasozlari.htm İnsanlar sözleriyle, öküzler boynuzlarıyla bağlanırlar.(Roma Atasözü-A.Oktay Güner, Ceviz Kabuğu,8.4.2000)

 

              İnsan tabiattan uzaklaştıkça kalbi katılaşır.(kızılderili) http://www.geocities.com/harikasozler/

 

İnsanın yere bakanından, hayvanın göğe bakanından korkulur! (I-143)

 

İşleyen demir ışılar, yatan öküz muşular. (II-59)

 

İt kağnı gölgesinde yürürken, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış                          http://www.eurasianet.org/resource/cenasia/hypermail/200012/0046.html  İt kağnının yanında gidermiş, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış.(Kamu nazarında gerçek gücünün kaynağını yok sayması)  (Vahit Türk) İt araba gölgesinde yatar, gendi gölgesi zanneder http://gezenek.8m.com/deyimler.htm

 

İyi öküz dönümünü bilir(I-14)

 

İyiliğe iyilik olsaydı, kara öküze bıçak olmazdı. (Hasan Küçükyıldız) (Kara öküzün, sarı öküze göre daha makbul olduğunu, iyi çalışıp sadakatle hizmet ettiğini gösterir. Ama bu da onu işe yaramaz hale gelince kesilmekten kurtaramaz. Ayrıca insanoğlunun nankörlüğüne de işaret edilmektedir.)  İlıye iilik olsaydi, kara öküze biçak olmazdi (Makedon 61)  

 

Kadının ere yakını, öküzün yere yakını, tarlanın eve yakını. http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm Kadının ere, öküzün yere, tarlanın eve yakını (makbuldür.) (Erdoğdu 227)

 

Kadının uzun saçlısı, ineğin öküz başlısı (I-150)

 

Kalbur kalbur taşımadan, kaldır kaldır kaşıması iyidir. (Hayrunnisa Küçükyıldız) (Öküze kalbur kalbur saman veya yiyecek vermektense, tımarına önem verilmesi gerektiği işaret ediliyor.)

 

Kapıdan yetişme tosun olmaz.(I-151)

 

Kara öküz (ürünü) eker amma, gün gırmızı (erken?) doğar.(veya “gün insanı bunaltır”)  (Hasan Küçükyıldız) (Herşey insan gücüne –aklına-bağlıdır anlamında.)

 

Kara öküz sarı öküzden makbuldür.(Hasan Küçükyıldız)

 

Karı kocasını bulmamış, yağşanıp geçer, Öküz dengini bulmamış genşenip geçer (I-152)

 

Kendiminki dediğimde öküz gibi gücüm var. Başkasının dediğinde şöyle böyle işim var. (Kazak 26)

 

Kırmızı öküz kızara kızara ölür (I-15 )

 

Kışın koca öküze bakmazsan, yazın derisini yüzersin.(I-159)

 

Kızın saçlisi, tarlanın taşlisi, öküzün yaşlisi deerlidir.(Makedon 64)

 

Koca öküz böğlek (bünelek) (I-162)

 

Koca öküz çizgiyi doğru çeker.(II-6 )

 

Koca öküz olmazsa uşağın karnı doymaz (I-162)

 

Koca öküz otluğun yıkıldığı gün doyar(!-162)

 

Koca öküz ölmüş de “Gönümü düvenin üstüne atıverin” demiş.(D- 353)

 

Koca öküz ölmeyince yeri belli olmaz (I-162)

 

Koca öküze deh, gelene meh de.(I-162)

 

Koca öküze ıslık (çürük saman) bahane (I-162)

 

Koca öküzün götü gibi şıkırdama! (şıkır şıkır etme, sır tutmasını bil, sana verilen bilgiyi hemen ortaya dökme anlamında) (Kastamonu)

 

Koca öküzün ölümü samandan olsun (I-162)Mal canın yongasıdır. (Kastamonu)

 

Kork Aprulun beşinden, öküzü ayırır eşinden

 

Kör boğayı susturmak zordur.(II-69)

 

Köy danasından öküz olmaz (I-167)  www.aybastimiz.8k.com/folklor.htm

 

Kurt danasız, kuş tanesiz olmaz (I-16)

 

KÜRT’TEN EVLİYA, KOYMA AVLUYA, YA SAMI ÇALAR, YA SAMI BAĞI (Sivas-Gürün-Sarıca/ Vahit Türk 1961)

 

Mart martlığını gösterir, koca öküzün boynuzunu karlatır.(I-171)

 

Meregin samanını danalar bitirir. (I-171)

 

Ne çekerse koca öküz çeker. (I-173)

Olacak dana kom önünde belli olur. (I-175)

Olacak öküz bokundan belli olur. http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm

Ortak öküzden buzağı yeğdir. http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm

 

Ot otunu (yerini) öküz çiftini bulur (I-176)

 

Otlu yerde öküz semirir, ölümlü yerde molla semirir. (Kazak 325)

Öğe öğe öküz ettiler, boynuzu dokuz ettiler. www.ispartagez.kolayweb.com/deyis2.html

Öğünen öküz evleğe sıçar. (I-177, II-76)

Öküz altında buzağı arama! (Kastamonu)

Öküz altında buzay aranmaz. (Makedon-73) Öküz altında buzağı aranmaz! (Kapusuzoğlu)

 

Öküz altında buzağı arar. http://ispartagez.kolayweb.com/deyu3.html

 

Öküz ayağı olmaktansa, dana başı olmak daha iyidir. (Malatya 196)

Öküz bağıracağına kağnı bağırır.(II-76)

Öküz başlı inek sütsüz, inek başlı öküz güçsüz olur. (Erdoğdu- 228,230)

Öküz boynuzlu inekte süt olmaz. (Kazak 225)

Öküz büyük olsun da çift çekmezse çekmesin.(II-76)

Öküz can çekişende piçah çeken çoh olur. http://www.yyu.edu.tr/van/index.php?cd=atasoz

 

Öküz cırıldamadan araba cırıldar (I-17 )

 

Öküz çokünce yol gösteren cok olurmus. www.ulkucu.org/okuyucumesaj.php

Öküz danaya demiş ki;”Ye ki süte gidesin.”, O da demiş ki; ”Süte gidenle gitmeyen belli olur.” (I-17 )

Öküz düşünce kesecek bıçak çok olur. www.geocities.com/midyatim2000/deyim.html

Öküz eşiyle, döğen dişiyle döner (I-17 )

Öküz eşiyle koşulur. (I-17 ) (Hasan Küçükyıldız) (Kayısı)

Öküz gibi malın olsun. (Kastamonu)

Öküz gibi yan yan bakar. http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm

Öküz göpe sıça sıça büyür (II-76)

Öküz her yerde öküzdür. (Kastamonu)

Öküz ineğe “öğünü çabuk ye çifte gideceksin”demiş, inek de öküze “çabalayan gider çifte” demiş. (Nevzat)

 

Öküz, kendini kesecek bıçağı yalar www.yenisafak.com/arsiv/2003/ocak/26/mozel.html

 

Öküz koşulurken, inek sağılırken sevilir. (Erdoğdu 336)

 

Öküz oğlan kendini keser göbeğini. (Uluborlu) http://ispartagez.kolayweb.com/deyu3.htmlÖküz olacak dana, varır öküzün yanına yatar.(I-17 )

 

Öküz olmadan güpe (göpe) sıçma! (Hasan Küçükyıldız) Öküz kadar büyü, çalış, hizmet et de ondan sonra ne halt edeceksen et, Destursuz bağa girme anlamında) Öküz olmadan küpe sıçmak: Hak etmediği bir yere geçerek, o makamın gerçek sahibinin hareketlerini öykünenlere söylenir http://www.goekkoey.de/agiz.htm

   Atasözlerimizin her birinin engin anlamları vardır. Öküzle ilgili atasözlerimizden sadece birini biraz açmak istiyorum. “Öküz olmadan küpe (güpe veya göpe) sıçma!” sözü, olgunlaşmadan, kaldıramayacağın yükün altına girmemeyi ihtar ediyor. Çünkü zayıf ve acemi öküz usta öküzün bir hareketiyle kağnının boyunduruk ve göbü arasına sıkışır. Güçlü öküz boyunduruğu ileri itmiş, zayıf öküzün boyunduruğu geri kalmış, boynu zelvenin sıkıştırmasıyla müthiş acımıştır. Canı yanan hayvanın tepkisi arkasına gelen küpü pislemek olur. Atalarımız, bu durumu atasözüne dönüştürerek, insanlarla kıyaslamamıza imkân vermişlerdir. Milletimiz her vesileyle çevresinden ders almasını bilen derin bir gözlemciliğe sahiptir. Yetişmemiş insanlara “Dananın teki” demiş, her şeye tahammül edip kabullenenlere de “Öküz gibi” demiştir. Türk insanının en büyük yardımcılarından biri olan öküz, milletimizin bu derin gözlem ve benzetmelerinden bolca nasibini alarak atasözlerimizde bolca yer almıştır.

 

Öküz olsun götü olsun (Mirhamza) (Bir işin olmamasından eksik de olsa olması daha iyidir anlamında)

 

Öküz omsa şeytan güler. http://ispartagez.kolayweb.com/deyu3.html 

 

Öküz öküzün boynuzunda çamur görmezse korkmaz.(I-17)

 

Öküz öldü, düğen kaldı harmanda, Akıl gitti, fikir kalmadı fermanda. (Hasan Küçükyıldız)

 

Öküz öldü kağnı (karnı) sindi (sındı). (Hayrunnisa Küçükyıldız) (D-371) (Kocası ölen kadının kocasının akrabalarıyla ilişkisini kesmesini anlatır) (Değerli Halkbilimci Ayşegül Bahşışoğlu’nun uyarısına göre doğrusu: Öküz öldü kağnı sindi=kırıldı olmalıdır.)

 

Öküz öldü kan kurudu (Öküz ölür kan kurur) (Hasan Küçükyıldız) (Ancak namusa tecavüz eden kişi öldürüldüğünde kirletilme unutulabilir anlamında ) ( Bulut )

Öküz öldü ortaklık bitti. (Kastamonu) www.ilksan.gov.tr/fikir.asp

Öküz öldü, ortaklık bozuldu. http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm http://www.geocities.com/harikasozler/

Öküz öldü ortaklık bozuldu, inek öldü değisik bozuldu  http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm

Öküz öldü ortaklik, inek öldü degisik bozuldu.  http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm

Öküz; “Öldüğüm zaman derimi ineğin sırtına atıverin” dermiş. ( Hasan Küçükyıldız) (Bir buçuk-iki yaşında, bazen üç-dört yaşında enendiği-hadım edildiği için gönlü kalırmış.)     

Öküz ölür çift kalır, eşek ölür yük kalır.(I-17)

 

Öküz ölür gönü kalır, yiğit ölür ünü kalır.(I-17 )

ÖKÜZ SIÇMIŞ – TEKER ORTASINDAN GEÇMİŞ (BİRBİRİNE BENZEYEN DENSİZLİKLER İÇİN)

Öküz tekini bulmadan çifte yürümez.(I-17 )

 

Öküz yemi bitince çifte gideceğini bilir.(II-76) .

 

Öküz yemini yeyince çifte gideceğini bilir www.ispartagez.kolayweb.com/deyis2.html

 

Öküz yere düşünce kasaplar çoğalır. (II-76)

 

Öküze acıyan çok olur da, el kadar ekmek veren olmaz. http://ispartagez.kolayweb.com/deyu3.html

 

Öküze beynuzi aur gelmes. (Makedon- 73)

 

Öküze boynuzu, köpeğin kuyruğu ağır gelmez.(I1-7)

 

Öküze boynuzları ağır gelmez. (Kastamonu)

 

Öküze boynuzu yük gelmez. http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm

 

Öküze doğan talih, buzağıya da doğar. (Kazak 327)

 

Öküze vurmuşlar; “Vay arkam” demiş. (Kastamonu)

 

Öküzü boynuzundan, insanı sözünden tutarlar. http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm

 

Öküzü kene azdırır, Akıllıyı düşünce azdırır. (Kazak -327)

 

Öküzü bildik, kömüşü duyduk yerden al! (Erdoğdu-336)

Öküzü olmayan akşamdan koşar(II-76)

Öküzü öküz edeceksen yem al, karıyı karı edeceksen don al. (I-17)

Öküzü sahibinin dediği yere bağla da ister kurt yesin ister ayı. (Öcal Öğuz)

Öküzü saldım çayıra, Mevlam bizi kayıra. (Kastamonu) (Kimbilir kiminle kavga eder, muruşur, sakatlanır belli olmaz! anlamında)

 

Öküzü yokuşa sürenin hayatı zorlaşır. (Kazak 327)

 

Öküzümün alnı sakar, kendi ayıbını bana takar. http://ispartagez.kolayweb.com/deyu3.html

 

Öküzün ayağı (tırnağı ) olacağıma Keçinin boynuzu olurum (daha iyi) (Afganistan-Mirhamza  Hatunoğlu)

 

Öküzün büyüğünü döverler.(II-76)

 

Öküzün büyük olsun da çüte gitmesin. (Malatya 19)

 

Öküzün çektiğini kayışa sor.(I-17)

 

Öküzün doyduğu haftasına sürer.(I-17)

 

Öküzün döngeli göğnüse de taş olur.(Erdoğdu-332)

 

Öküzün dünyası, gözlerinin gördüğü yer kadardır. http://www.ilksan.gov.tr/fikir.asp

 

Öküzün iyisi boyunduruk altında (iş başında) belli olur. (Kastamonu)

 

Öküzün kıymeti yeri boşalınca belli olur. http://www.ilksan.gov.tr/fikir.asp

 

Öküzün töngeli göğnümez.(I-17)

 

Öküzün yaşlanması sürümden (Özbekistan-Türkmenistan Mirhamza)

 

Öküzün yatağına danayı bağlama (I-17)

Öküzün yemini yer, dananın yerine yatar. http://ispartagez.kolayweb.com/deyu3.html

Öküzüne ho de, gelenine me de.(I-17)

 

Para buçuktan, öküz bicikten olur. http://www.geocities.com/harikasozler/

 

Sağlam öküze çürük saman kar etmez (I-184)

 

Sakın abrulun (nisan) beşinden, öküzü ayırır eşinden.(Erdoğdu-337)

 

Sakın nisanın beşinden, öküzü ayırır eşinden (Makedon 76)

 

Samanın iyisini marta koy, marta koymazsan koca (gece) öküzün derisini (gönünü) avlaya (çangala) artakoy.(I-184)

 

Samanın yarısını marta koy.(I-184)

 

Samanlığı bitiren danadır.(II-79)

 

Samanlığı danacıklar tüketir.(I-184)

 

Samanlıktan gelir dananı yolu (I-185)

 

Sarı (soru) danadan iyi öküz olmaz. (Hasan Küçükyıldız)

 

Sarı öküz yarı öküz. (Hasan Küçükyıldız)

 

Sen höt, ben höt, kim verir koca öküze ot? http://www.geocities.com/harikasozler/

 

Sen besle danayı, koyun bulur anayı (I-185)

 

Süseğen ineğe Tanrı boynuz vermez.(II-81)

 

              Şubatın arpası, Martın sıpası (II-81)

 

Tahsildarın iyisi öküzün tekini, kötüsü çiftini sattırır. (I-191)

 

Tarlanın ufak taşlısı, kızın uzun saçlısı, öküzün inek başlısı. (Erdoğdu 232) http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm

 

Tek öküz çifte yürümez.(I-194)

 

Uzaktan alma düğeyi, çeker gider boğayı. (II-85)

 

Ummadığın kütük (çocuk) arabayı devirir. http://www.geocities.com/harikasozler/

 

Üküz üldi, ortaklık bozuldi. http://www.geocities.com/harikasozler/

 

Yabandan alma düveyi, alır da gider boğayı, yabandan alma gelini, alır da gider güveyi. http://www.geocities.com/harikasozler/

 

Yağlı öküz taşları kayaları sürer. (II-87)

 

Yağışlı havada çift olmaz. (I-200)

 

Yağmur yağmadan çift olmaz. (I-201)

 

Yalnız öküz boyunduruğa koşulmaz. http://mitglied.lycos.de/tuzlukahvem/atas%F6zleri.htm

 

Yat öküze dökecek samanım yok. (II-8)

 

Ýatan öküze iým ýok  http://www.tkm.8m.net/nakyllar.htm

 

Yatan öküze saman olmaz (I-203)

 

Yatan öküze yatsılık olmaz. (Erdoğdu 234)

 

Yazın harmana sıçan öküzün, kışın hatılda (=hayvan yemliği) ağzına gelir.(II-91)

 

Zayıf (hasta) öküzün kıblesi aranmaz.(II-91)

 

Zenginin buzağısı olacağına fakirin öküzü ol.(Kazak 415)

 

Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar.

 

 

 

 

 

 

Reklamlar

7 Yanıt to “Atasözleri”

 1. Sedanur Says:

  ben de atasözü yazabilir miyim??????
  BALIKESİR/EDREMİT

 2. ibrahim Says:

  hızlı koşan öküzün boku seyrek düşermiş
  azimle sıçan öküz duvarı delermiş

 3. Mahmut Bey Says:

  Vallah sizden Allah razi olsun kardeslerim

  gün gectikce ve daha fazla ögrendikce adam ne kadar az bilgisinin oldugunu anliyor fakat hep ögrenmektegiz.

  Bu arada bu ata sözününde dile getirmekte yarar görüyorum:

  “Türk karır, kılıcı karımaz.”

  Aciklamasi:
  Türk insanı ihtiyarlar ama mücadele gücünden, direnme azminden bir şey kaybetmez.

  Bir Türk olarak kimligimin bana yükledigi vazifeyi yerine getirmekten büyük seref duyuyorum böylelikle.

  “Ben alimim diyen alim kaybetmistir”

  “Gecmişini bilmeyen geleceğini yönlendiremez”

  “Seytan icin bir alimi aldatmak bin abidini aldatmaktan daha zordur!”

  Aciklamasi : Bir alim yani gafil olmayan,kendini bilen kisinin aldatilmasi,yanlis yola sapitirilmasi cok zordur düsman icin.Fakat bi gafili, pek bilgisi olmayani, kendisini bilmeyeni aldatmak düsman icin kolaydir.

  Biz türkleri bugün yok etmege calissalar bile biz kendimizi biligimiz sürece ve gafil olup düsmanin usagi olmadigimiz sürece hicbir allahin kulu türke zarar verebilecektir.

  …neyse kardeslerim sag olun ve allahaismarladik!

 4. Serdar Topraktepe Says:

  inek öldü öküz soğuldu,”kesildi” yerine “soğuldu” kaynak rahmetli annannem…

 5. Serdar Topraktepe Says:

  pardon hap soğuldu olacaktı.

  • Arslan Says:

   turuzda öküz

   öqüz -it kimi daşlanan dişilər, öküz kimi yügürən kişilər.
   -boldaçı bizov, öküz ara bəlgülü. (boldaçı: olcası. dolcası. gəlişən).
   -öküz öldü, ortavçılıq savıldı. (ortavçılıq: ortaçılıqda iş görmə).
   öqüz -min dosdu olan qaldı, min öküzü olan aldı.
   öqüz öküz. -dügüylə ovlanan quş olur, pulla ovlanan öküz. (dügüylə : dənlə).
   öqüz öküz. -quru ağac əğrilməz, qoca öküz öğrəşməz.
   öqüz -yatan öküz ac qaldı.
   öqüzə -ata arxadan, öküzə öndən, axmağa heç yöndən, yoxunma. (yoxunma: yaxınlaşma).
   öqüzə ”öküzə” .-eşq mal deyir satıla, mallara qatıla, bir ”maldan” alına, ”öküzə” satıla.
   öqüztür -anadilin bilməyən, öksüz oğlu öküzdür. (öksüz: soysuz).
   öqüzü -qoca öküzü öldürmək, öğrətməkdən qolaydır.

   http://www.turuz.com/page/Turuz-Dictionary.aspx


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: