Pir Hasan Hüsameddin Uşşakî

7 Kasım 2013
UŞŞAKÎ TARİKATI

Uşşakî Tarikatı Pir Hasan Hüsameddin Uşşakî tarafından kurulmuştur.
     Kutbul Rabbani,Nebiler Varisi,Evliyalar Sultanı
Hz.Pir Hasan Hüsameddin Uşşakî ‘nin soyu Hz.Ali Kerre-
mallahü Veche ‘ye dayanmaktadır.
     Hicri 880 yılında Buhara’da dünyaya teşrif etmiş-
lerdir.Hacı Tebrek adında bir tüccarın oğludur.İlk ilim
tahsili babası tarafından verilmiş ve kâmil bir zat olmuş-
tur.Esas adı Hasan,lakabı Hüsameddin’dir.Halvetiye şube-
lerinden olan Uşşakî Tarikatının piridir.
     Babasının vefat etmesi kendisini çok üzmüştü,acılı
bir haldeyken manâ aleminden:
     “Beyhude yere ticaretin zahmetini çekmek ehli ha-
kikat için zarar ziyandır. Arzun ahiretten zevk almak ise
kesret çarşısından yüz çevirip Anadolu’nun güzel şehirle-
rinden ERZİNCAN ’da oturan Hz. Şeyh Ahmed
Semerkandi’ ye varıp mürid ol uzlet köşesine çekil” denil-
miştir.
     Manen almış olduğu bu emirden sonra babasından
miras kalan tüm mal ve mülkünü kardeşi Mehmet Çelebi’
ye bağışlayarak kendini dünya bağlarından kurtarmıştır.
     Artık mürşide kavuşmak için yüreği yanmaktadır.
Yaya olarak Buhara’dan ayrılmıştır.Zahmetli yolculuktan
sonra Erzincan’a gelmiş ve Şeyh Ahmed Semerkandi Hz.’
ne mürid olmuştur.Kısa zamanda kemale ve velayete ka-
vuşarak Kübreviyye ve Nuri Bahşiye tarikatı hilafetini al-
mıştır.Bunun üzerine Hz.Pir memur edildiği Uşak şehrine
giderek oraya yerleşip,Hz. Ahmed Semerkandi’nin vefa-
tından sonra burada irşad görevine başlamıştır.Uşak şeh-
rinde Yürü Dede lakabıyla anılmaktadır.
    Zamanının padişahı III. Murat kerametlerinden
dolayı Hz. Piri İstanbul’a davet etmiştir.Hz.Pir Uşak’tan
İstanbul’a hicret etmiştir.İstanbul’da hürmet ve tazim ile
karşılanan Hz. Pir Hasan Hüsameddin Uşşakî’ye Aksaray
dolaylarında oturması için bir ev tahsis edilmiştir.Hz. Pir
Hasan Hüsameddin Uşşakî 930 hicri yılından 980 yılına
kadar Uşakta 50 sene irşad makamında bulunmuştur.İstan-
bula 100 yaşındayken gelmiştir.
    Hz. Pir İstanbul’a geldiğinde Ümmi Sinan Hz. ile
tanışıp görüştükten sonra kendisine Halvetilik hilafeti ve-
rilmiştir.(Ümmi Sinan Hz.konusunda iki görüş bulunmak-
tadır:
    1.İstanbul’da meftun olan Ümmi Sinan Hz.,
    2.Elmalı’da meftun olan Sinan Ümmi Hz.)
    Hz. Pir Hasan Hüsameddin Uşşakî;Kübreviyye Nuri
bahşiye ve Halvetiye tarikatlarını birleştirerek Uşşakî
Tarikatı’nı kurmuştur.
    Hz.Pir Hasan Hüsameddin Uşşakî Aksarayda otu-
rurken,padişaha yakınlığından faydalanmak isteyen ma-
kam ve mevki düşkünleri ortaya çıktı.Bu durum karşısında
rahatsız olan Hz.Pir Uşak’a dönme kararı almıştır. Durum-
dan haberdar edilen padişah III. Murat Hz. Pir’e ricada
bulunup kararını değiştirmesini istemiştir. Hz.Pir de
padişahın ricasını kabul edip İstanbul’da kalma kararı
almıştır.
    Padişahın emriyle Kasımpaşa civarında Hz. Pirin
kendi adına tekke ve dergah inşa edilmiştir.Hz. Pir bu der-
gahta Cenab-ı Hakkın kullarına ilim,zikir ve manevi soh-
betleriyle irşad vazifesini yerine getirmiştir.
    Kendisini İslam’a ve Kur’an-ı Kerim’e adayan Hz.
Pir’in dergahı hala irfan yuvası olmaya devam etmektedir.
    Hazreti Pir Hac farizasını eda edip dönüş yolculu-
ğunda Konya’ya uğrarlar Hz Mevlana’nın türbesini ziyaret
ederler.Ziyaretlerine mütekaip Mevlevi Şeyhi olan dedeyi
çağıran Hazreti Pir;
    “Biz burada Hakka yürüyeceğiz.Techiz ve tekfini-
miz burada yapılacak.Fakat cenazemiz İstanbul’dan gele-
cek heyete teslim edilmek üzere muhafaza edilecektir”
diye buyurmuşlardır.
    Kısa zaman sonra H.1001 (M.1593) yılında dost
dostuna kavuşmuş Hazreti Pir vefat etmiştir.
    Evlatları Mustafa ve Abdulaziz efendiler Konya’ya
gelirler .Konya Valisinin cenaze namazını kıldırmasından
sonra ,Hazreti Pir’in naaşını muhafaza kastı ile ilaçlanması
istemesi üzere,ihvan bu işe karşı çıkmıştır.Tarikat Pirinin
cesedinin asla kokmayacağını bildirirler.Vali bu isteğe uy-
mak zorunda kalmıştır.Nitekim Hazreti Pirin cenazesinin
gelip geçtiği yerlerde mis gibi kokular yayıldığı görül-
müştür.
Hazreti Pirin vasiyeti üzere mübarek cenazeleri öküz
arabasına konularak Konya’dan yola çıkarılmıştır-.Öküz
arabası nerede durursa oraya defnedilmesi vasiyette
bulunduğundan öküz arabasına hiç müdahale yapılmadan
Üsküdar’a gelmişlerdir.
    Padişah III. Murat arabanın karşıya geçme ihtima-
lini düşünerek Üsküdar’da halen öküz iskelesi diye anılan
kısmına sallar konulmuştur.
    Pir Aziz Mahmud Hüda-i Hazretlerinin de araların-
da bulunduğu kalabalık bir gurup Üsküdar’da Hazreti Pirin
cenazesini karşılamıştır.               
   Öküz arabası sallara binerek karşıya geçmiş ve bu günkü türbenin
bulunduğu yere gelerek durmuşlardır.Haz-reti Pir kendi
dergahına defnedilmiştir. 

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:l-UuXHJDg68J:www.docstoc.com/docs/139923740/kitap+&cd=20&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: